Úvod  |  Profil firmy  |  Fotogalerie  |  Nabídka strojů  |  Kontakty
 
Profil firmy:

Sortiment služeb nabízených firmou je např:

 • rekonstrukce a výstavba :
  • kanalizačních a vodovodních přípojek
  • elektroinženýrských sítí
  • vodních toků včetně zajištění dodávky čedičového nebo žulového kamene na opravu či výstavbu zdí
  • výstavba či rekonstrukce dětských hřišť
 • demolice objektů včetně bourání betonových a železobetonových konstrukcí
 • terénních úprav jakéhokoliv rozsahu se zajištěním zatravnění a osázení plochy
 • výstavba příjezdových cest k rekreačním osadám
Samozřejmostí je také dodávka několika druhů:
 • písku, kamenných drtí, lomového kamene (různých velikostí), živice, ornice
Zabýváme se též odvozem sutí a zeminy s jejím uložením na skládkách nebo v recyklačních střediscích.
Březiny 201 Děčín XXVII 405 02
Česká republika

IČ: 28688503
DIČ: CZ28688503

Tel.: 775 557 031
Fax: 412 524 054
info@hendrichasyn.com
www.hendrichasyn.com 

Hendrich & Syn ©2k9